Τζονγκ-Ναν- Χάι

 των Carsick Cars
b_300_300_16777215_00_images_texts1_zhongnanhai1.jpg(οι στίχοι του τραγουδιού)

Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Όταν καπνίζω, καπνίζω μόνο Τζονγκ-Ναν- Χάι.
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Όταν καπνίζω, καπνίζω μόνο Τζονγκ-Ναν- Χάι.

Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Τζονγκ-Ναν- Χάι μου.
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Τζονγκ-Ναν- Χάι μου.

Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Ποίος κάπνισε τα Τζονγκ-Ναν- Χάι μου;

Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Τζονγκ-Ναν- Χάι, Τζονγκ-Ναν- Χάι,
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Τζονγκ-Ναν- Χάι μου.

(απόδοση από τα κινέζικα Δημήτρης Μπάμπας)

中 南 海
zhōng nán hǎi

(Carsick Cars)

中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
抽 烟 只 抽 中 南 海
chōu yān zhī chōu zhōng nán hǎi

中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
抽 烟 只 抽 中 南 海
chōu yān zhī chōu zhōng nán hǎi

中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
生 活 离 不 开 中 南 海
shēng huó lí bù kāi zhōng nán hǎi

中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
生 活 离 不 开 中 南 海
shēng huó lí bù kāi zhōng nán hǎi


中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
谁 他 妈 抽 了 我 的 中 南 海
shéi tā mā chōu le wǒ de zhōng nán hǎi

中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
中 南 海, 中 南 海
zhōng nán hǎi  zhōng nán hǎi
生 活 离 不 开 中 南 海
shēng huó lí bù kāi zhōng nán hǎi